วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม


รูป โครงสร้างเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม


โครงสร้างและหน้าที่
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
            1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ 
                1.1 ไม่มีไรโบโซม เกาะอยู่บนผิวของ ER
                1.2 มีหน้าที่สร้างไขมัน อันได้แก่ ฟอสโฟลิปิด ฮอร์โมนเพศและสเตรอยด์ฮอร์โมน
                1.3 เป็นที่สำหรับเก็บ Ca2+
                1.4 มีหน้าที่ในขบวนการ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
                1.5 มีเอนไซม์สำหรับทำลายพิษของยา
                1.6 พบมากที่ ลูกอัณฑะ (teste) รังไข่ (ovary) และผิวหนัง (skin) 
             2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ 
                2.1 มีไรโบโซม เกาะอยู่บนผิวของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
                2.2 เป็นที่สำหรับให้สายของโพลีเพปไทด์ ที่จะถูกส่งออกนอกเซลล์มีการพับ ไปสู่รูปร่าง 3 มิติ ที่ถูกต้องก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังกอลจิแอพพาราตัส 
                2.3 เป็นที่สำหรับเติมคาร์โบไฮเดรต (โอลิโกแซคคาไรด์) ให้กับโปรตีนที่จะถูก ส่งออก นอกเซลล์ซึ่งก็คือไกลโคโปรตีน 
                2.4 โปรตีนที่จะออกจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม นั้นจะถูกห่อด้วย เยื่อหุ้มของ เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและกลายเป็นถุงเล็ก ๆ หลุดออกจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น